12’nci Kalkınma Planı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, 12’nci Kalkınma Planı görüşmeleri başladı. Komisyona sunum yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Köklü demokrasisiyle siyasi istikrarını teminat altına almış, refahı artırırken sosyal adaleti güçlendiren, küresel adaletin sağlanmasında etkin bir güç haline gelmiş Türkiye yolunda hazırladığımız 12’nci Kalkınma Planı’yla kararlı bir şekilde hedeflerimize yürüyeceğiz” dedi.

Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Muş, kalkınma planlarının Meclis’te görüşülmesine ilişkin sürecin, kanunla düzenlendiğini ifade ederek, 16 Ekim’de sunulan 12’nci Kalkınma Planı’nın aynı gün komisyona havale edildiğini söyledi. Daha sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 12’nci Kalkınma Planı’nın sunumunu yaptı. Yılmaz, “Bu yıl itibarıyla 11’inci Kalkınma Planı’nın uygulama dönemi sona ererken; önümüzdeki 5 yıllık döneme ilişkin yeni yol haritamız olan 12’nci Kalkınma Planı, Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla yüce Meclis’imizin onayına sunulmuş bulunmaktadır. Küresel ölçekte belirsizliklerin arttığı bir ortamda planların ileriye dönük karar alma süreçlerine yardımcı olma işlevi daha da önemli hale gelmiştir. Kalkınma planları daha yüksek refah seviyesine ulaşılmasında topluma yol göstermekte, kısa vadeli yaklaşımların ötesine geçerek uzun vadeli temel amaç ve öncelikleri ortaya koymaktadır. Bu doğrultuda, ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınma süreci bütüncül, kapsayıcı ve çok boyutlu bir bakış açısıyla ele alınmıştır” dedi.

‘HEDEFLERİMİZİ DAHA İLERİYE TAŞIYACAĞIZ’

Milletin asırlık hayallerinin ifadesinin ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonu olduğunu kaydeden Yılmaz, “2053 perspektifinde hazırlanan 12’nci Kalkınma Planı, ‘Türkiye Yüzyılı’nın inşasında uzun vadeli yol haritamız ve ülkemizin yarınlarına sözümüzdür. ‘Türkiye Yüzyılı’nın ilk kalkınma planı, sadece bugün için değil; aydınlık bir geleceği inşa etmek için oluşturduğumuz yerli ve milli kalkınma müktesebatımızın yeni bir halkasıdır. 12’nci Kalkınma Planı’yla millete hizmet yolculuğumuzda yeni zirvelere ulaşacak, insani değerleri tahkim ederek hedeflerimizi daha ileriye taşıyacağız. Planda yer verdiğimiz hedef ve politikalar, kalkınma hamlelerimizi gerçekleştirirken küresel zorluklar karşısında dayanıklılığımızı artıracak ve fırsatları değerlendirmemize imkan sağlayacaktır. Milletimizin her bir ferdinin bugününü huzurla yaşamasını ve geleceğe güvenle bakmasını temin edeceğiz. Köklü demokrasisiyle siyasi istikrarını teminat altına almış, refahı artırırken sosyal adaleti güçlendiren, küresel adaletin sağlanmasında etkin bir güç haline gelmiş Türkiye yolunda hazırladığımız 12’nci Kalkınma Planı’yla kararlı bir şekilde hedeflerimize yürüyeceğiz” diye konuştu.

‘YILLIK ORTALAMA YÜZDE 5 BÜYÜME HEDEFLENİYOR’

Yılmaz, küresel ekonomide belirsizliklerin tırmandığı bu dönemde Türkiye ekonomisinin diğer ülke ekonomilerinden olumlu ayrıştığını ve gelişmiş ülkelere yakınsama sürecini hızla devam ettirdiğini vurgulayarak, “2002 yılında 9 bin 279 dolar olan Satın Alma Gücü Paritesi’ne göre kişi başı gelirimiz 2022 yılında 37 bin 445 dolara kadar yükselmiş, AB ortalamasına yakınsama oranı 2002 yılındaki yüzde 38,3 seviyesinden 2022 yılında yüzde 69’a kadar yükselmiştir. 2023 yılında hedeflediğimiz büyüme artışıyla Satın Alma Gücü Paritesi’ne göre kişi başına gelirimizin yaklaşık 41 bin dolar seviyesine çıkmasını bekliyoruz. 2022 yılı itibarıyla Satın Alma Gücü Paritesi cinsinden GSYH büyüklüğüne göre dünyanın en büyük 11’inci ekonomisi olarak konumlanan Türkiye ekonomisi yaklaşık 906 milyar dolar cari GSYH büyüklüğü ile dünyada 19’uncu sırada yer almakta, 2023 yılında ise IMF tahminlerine göre 17’nci sıraya yükselmesi beklenmektedir. Plan döneminde, sanayi sektörünün verimlilik ve rekabetçiliği odağına alan üretim yapısıyla başat rol üstlendiği, hizmetler sektöründe döviz kazandırıcı alanların çeşitlendirildiği ve tarım sektöründe gıda arz güvenliğinin sağlandığı bir yapı tesis edilecektir. Bu çerçevede, plan döneminde büyüme oranının yıllık ortalama yüzde 5 oranında gerçekleşmesi ve dönem sonunda kişi başına gelirin 17 bin 554 dolara ulaşması hedeflenmektedir” dedi.

‘İŞSİZLİK ORANININ YÜZDE 7,5’E GERİLEMESİ HEDEFLENMEKTE’

Yılmaz, işsizlik oranlarını düşüreceklerini işaret ederek, “Çalışma çağında olup, iş gücünün dışında yer alan bireylerin iş gücüne dahil olma imkanları genişletecektir. Dönüşen iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına yönelik olarak nitelikli ve odaklı eğitimin yaygınlaştırılması ile beceri uyumu artırılacaktır. Plan dönemi boyunca iş gücüne katılım oranlarındaki artışa rağmen 5 milyon ilave istihdam sağlanarak işsizlik oranının dönem sonunda yüzde 7,5’e gerilemesi hedeflenmektedir. 12’nci plan döneminde yüksek oranlı ve istikrarlı büyümenin sağlanmasında finansmanın sürdürülebilir ve sağlıklı kaynaklardan temin edilmesi önem arz etmektedir. Plan dönemi sonunda yurt içi tasarrufların milli gelire oranının yüzde 32’nin üzerine çıkarılması hedeflenmektedir. Bu çerçevede, BES daha cazip hale getirilecek, sürdürülebilir tüketim davranışlarının toplumda yaygınlaştırılması desteklenecek, finansal okuryazarlığın artırılması amacıyla hane halkı ve firmalarda tasarruf yapma farkındalığı geliştirilecektir” dedi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x