Yeni Anayasa hazırlama süreci nasıl olacak? Komisyon başkanı anlattı

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Yusuf Beyazıt, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında yeni anayasa konusundaki çalışmaların Meclis’te yürütüleceğini, siyasi partilerle görüşmeler yapılacağını, bir yol haritası ile çalışma usul ve yöntemlerinin belirleneceğini, bir metin hazırlanarak Anayasa Komisyonuna geleceğini söyledi.

AA muhabirine konuşan TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Beyazıt, Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyacı bulunduğunun toplumun tüm kesimleri tarafından kabul edilen bir gerçek olduğunun altını çizdi.

Toplumdaki bütün kesimler ve siyasi partilerin anayasayı değiştirmek istediğini vurgulayan Beyazıt, herkesin kendi açısından bakarak bir şeyler söylemeye gayret ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi partilere “yeni anayasa” konusundaki çağrısını hatırlatan Beyazıt, “Cumhurbaşkanımızın çağrısından sonra Meclis Başkanımızın başkanlığında bu çalışmalar Meclisimizde devam edecek. İnşallah yakın gelecek içinde partilerle gereken görüşmeler yapılacak. Bunlarla ilgili bir yol haritası, bunların sistematiği, çalışma usul ve yöntemleri orada belirlenecek. Ona göre bir metin hazırlanarak Anayasa Komisyonumuza gelecektir.” ifadelerini kullandı.

Beyazıt, yeni anayasaya temel hak ve özgürlükler noktasında çok büyük bir ihtiyaç olduğuna dikkati çekerek, “Çevre hakkı, deniz hakkı, su hakkı, teknolojik haklar var. 21. yüzyılda insanların ihtiyaçlarını ifade eden yeni düzenlemeler, yeni değerlendirmeler, yeni haklar var. Bunlarla ilgili düzenlemelerin de anayasada mutlaka yer alması gerekiyor.” dedi.

Cumhuriyet’in yüzüncü yılına işaret eden Beyazıt, “2023 yılına milletin özgür iradesinden çıkmış; bütün toplumların kabul edildiği; demokratik, çoğulcu, Cumhuriyet ilkelerine sahip; hukukun üstünlüğünü, adalet ilkelerini yansıtan; herkesin kendisini içerisinde bulabildiği, kapsayıcı bir düzenleme olmasından kim rahatsız olabilir?” diye sordu.

Anayasa ile ilgili düzenlemelerde çok fazla zorlanılacağını düşünmediğini ifade eden Beyazıt, siyasi partilerin bu anlamda gereken anlayışı göstereceğini söyledi.

– “Hakları ve özgürlükleri beraberce değerlendirsek olay kendiliğinden çözülecektir”

Anayasa Komisyonu Başkanı Beyazıt, şöyle devam etti:

“Sınırlanan kalıplar içerisinde değil de daha özgürlükçü mantık içerisinde hareket ettiğimiz zaman doğru sonuçlara ulaşacağımızı düşünüyorum. Daha kısa ama herkesi kapsayan bir anayasa olmasına kimsenin itirazı olamaz. Mevcut anayasada önce temel hak ve özgürlükler tanımlanıyor ondan sonra genel, düzenleyici işlemlerle verilen hak ve özgürlükler ortadan kaldırılıyor. Temel hak ve özgürlükleri, insanın doğuştan elde ettiği hakları orada düzenlediğimiz zaman buna hiç kimsenin itirazı olamaz. Mevcut anayasamızda ‘temel haklar ve ödevler’ diyor; hakkı verirken ödevden bahsediyor. ‘Temel haklar ve özgürlükler’ desek, hakları ve özgürlükleri beraberce değerlendirsek olay kendiliğinden çözülecektir.

Egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğunu bilerek, düzenlenen bir sistem içerisinde yasama organını tanımladığınız zaman tartışmalara gerek kalmayacaktır. Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesinden kimse rahatsız olmayacaktır. Bakış açımız şu; yargı, Türk milleti adına karar verirken, egemenlik hakkını kullanırken, millet adına karar verdiğinin farkında olarak bütün bu kararlarını verecek. Biz, anayasada toplumun tüm kesimlerini, tüm birey ve fertlerini baz alacağız. İnsan haysiyetinin, şerefinin, kişiliğinin, bunların haklarının daha önde, daha önemli olduğunu vurgulayan bir düzenlemeyi getirmeyi arzuluyoruz.”

– “Genel, kapsayıcı kurallar çerçevesinde bu düzenlemeyi yapmak istiyoruz”

Anayasa’nın 19 kez değiştirildiğini, 184 konuda Anayasa’nın değişikliğe uğradığını dile getiren Beyazıt, Anayasa’nın kendi içerisinde bir bütünlük olmadığını söyledi.

Anayasa Komisyonu Başkanı Beyazıt, “Anayasayı yeniden yazarak, yeniden değerlendirerek bu yapıldığı zaman, değerlendirme zaten belli bir yere oturacaktır. Bizim anayasayla ilgili yapmak istediğimiz değişikliğin ana bazındaki hadise; biz tamamen yeni bir sistem içerisinde Cumhuriyet’in ikinci yüzyılına giderken, genel, kapsayıcı kurallar çerçevesinde bu düzenlemeyi yapmak istiyoruz. Buna hiçbir partinin, hiçbir milletvekilinin, hiçbir kurum ve kişinin karşıt fikirleri olacağını düşünmüyorum.” görüşünü paylaştı.

Beyazıt, temel hak ve özgürlüklere kimsenin karşı çıkmayacağını belirterek, “Yasamayı, yürütmeyi, yargıyı tanımlayacağız. Anayasa’da bir sürü anayasal kurumlar var. Öyle bir noktaya geliyor ki Anayasa’da tanımlanan kurumların büyük çoğunluğu sırf Anayasa’da tanımlandığından dolayı, egemenlik kayıtsız şartsız milletin olmasına rağmen, millete rağmen, vesayet ve dayatma sistemi içerisinde bir şeyler empoze noktasında geçmiş dönemde bir sürü birikimlerimiz, deneyimlerimiz var. Hiçbir önyargı olmadan, ön şart kabul etmeden, tamamen genel ilkeler, değerlendirmeler bazında bu milletin ortak değerleri noktasında olayı değerlendirecek, gelecek tasavvuru içerisinde bir medeniyet inşasını yapacak bir anayasa, o toplumun bütün fertlerine bir çizgi, ışık vereceği sistematik içerisinde değerlendirilecek.” yorumunu yaptı.

– “Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında gelecek tasavvurumuzu ifade eden bir anayasa”

Anayasa çalışmasının Meclisten tam çoğunlukla çıksa bile yine referanduma gidilerek halkın tamamının oyunu alan bir anayasaya kimsenin bir itirazının olmayacağını kaydeden Beyazıt, “Bizim anayasamız olacak. Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında bizim gelecek tasavvurumuzu ifade eden bir anayasa ortaya çıkmış olacak.” diye konuştu.

Siyasi partilerin, anayasa değişikliği konusunda topluma verdiği sözlere işaret eden Beyazıt, herkesin verdiği sözü yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

Beyazıt, “Burada yapılacak olan; herkesin, bu ülkenin çıkarına, bu milletin geleceğine matuf bir düzenlemenin en güzel şekilde yapılması noktasında samimi iradelerini ortaya koymasıdır. Bunun yöntemleri konuşulabilir, tartışılabilir.” ifadesini kullandı.

Önemli olanın bu metinlerdeki ifadelerle ilgili konunun herkes tarafından kabul edilme şekli olduğunu kaydeden Beyazıt, “Bunun nasıl veya ne şekilde olacağı; Meclis Başkanımızın yapacağı görüşmelerden sonra partilerden gelen teklifler üzerine değerlendirilecektir.” dedi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x