Çift ana dal öğrencisinin kaydı silinmesiyle ilgili düzenleme yapıldı

ÇİFT ana dal öğrenimi gördüğü hukuk fakültesinden genel not ortalaması nedeniyle kaydı silinen üniversite öğrencisi, konuya ilişkin üniversitelerin farklı uygulamaları olduğu yönünde Kamu Denetçiliği Kurumu’na (KDK) başvurdu. KDK’nın üniversitelerde yeknesaklığın sağlanmasına yönelik tavsiye kararı doğrultusunda, üniversite yönetmeliği yeniden düzenlendi.

KDK, çift ana dal öğrenimiyle ilgili mağduriyet yaşadığını belirten üniversite öğrencisinin başvurusunu değerlendirdi. Kamu yönetimi bölümü öğrencisi olan başvurucu, aynı zamanda hukuk fakültesinde çift ana dal öğrencisiyken ilgili mevzuatta, ‘Genel not ortalaması 2’nci kez 100 üzerinden 70’in altına düşen öğrencinin 2’nci ana dal diploma programından kaydı silinir’ hükmünden hareketle kaydının silindiğini bildirdi. Çift ana dal eğitiminin sonlandırılmasına itiraz ettiğini, ancak talebinin reddedildiğini belirten öğrenci, konuya ilişkin Türkiye çapındaki üniversitelerin farklı uygulamalarının olduğunu, bazı üniversitelerde ana dal genel not ortalamasının, bazı üniversitelerde ise 2 bölümün birleştirilmiş genel not ortalamasının dikkate alındığını kaydetti. İlgili maddede kastedilen genel not ortalamasının, öğrenim görülen 2 programın birlikte hesaplandığı genel not ortalaması olarak düşünülmesi gerektiğini belirten öğrenci, sorunun çözümünü talep etti.

DEĞİŞİKLİK YAPILDIĞI BELİRTİLDİ

KDK, üniversitelerin işlemlerinde yeknesaklığın sağlanması ve öğrencilerin mağdur edilmemesi için ilgili yönetmelik maddesinde yer verilen ‘genel not ortalaması’ ifadesinden kastedilenin belirgin bir şekilde gösterilmesi gerektiği değerlendirmesinde bulundu. Bu doğrultuda Yükseköğretim Kurulu ve ilgili üniversite rektörlüğüne tavsiye kararı verildi. İlgili üniversite yönetmelikte, ‘Öğrencinin çift ana dal programından mezun olabilmesi için ana dal programındaki genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 70 olması gerekir. Tüm çift ana dal öğrenimi süresince öğrencinin ana dal programındaki genel not ortalaması bir defaya mahsus olmak üzere 100 üzerinden 65’e kadar düşebilir. Ana dal programındaki genel not ortalaması 2’nci kez 100 üzerinden 70’in altına düşen öğrencinin ikinci ana dal diploma programından kaydı silinir’ şeklinde değişiklik yapıldığı bildirildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x